O nás


Nič na svete nie je nikdy úplne zlé. Dokonca aj zastavené hodiny ukazujú správny čas dvakrát denne.“

Paolo Coelho

Sme občianske združenie Šanca pre deti so spastickou diparézou, prostredníctvom ktorého zakladáme centrum pre deti so zdravotným znevýhodnením. Našim cieľom je poskytnúť pre tieto deti terapie, ktoré im môžu zvýšiť kvalitu života. Ide predovšetkým o rehabilitačné služby, ktoré sú veľakrát nevyhnutnou súčasťou ich života. Chceme im ponuknuť rehabilitačné metódy, ktoré na Slovensku ešte nie sú veľmi rozšírené, ale zároveň prinášajú výborné výsledky, ako napríklad TheraSuit koncept. Takisto chceme poskytovať špeciálno-pedagogické služby, canisterapiu, hipoterapiu, masáže a pod.

Náš tím

Ing. Alexandra Kramár

Zakladateľka centra

Mama predčasne narodeného chlapčeka, vďaka čomu stretla veľa ľudí s podobným osudom. Spoznala prostredie mnohých nemocníc, prístup rôznych lekárov a iných odborníkov. Pochopila, že nie je terapia ako terapia a že najväčší posun prichádza vtedy, keď terapiu robia ľudia s veľkým srdcom, záujmom a individuálnym prístupom. Jedine vtedy je terapia efektívna, kreatívna a zvládnuteľná. A tak mala to šťastie, že sa jej do cesty postavili šikovní a zanietení ľudia pre dobro, s ktorými rozvíja Šancu pre deti. Pôvodne je vyštudovaná ekonómka, ktorá má skúsenosti s pedagogickou činnosťou.

Mgr. Edita Ofčarovičová

Špeciálny pedagóg a muzikoterapeut

Som špeciálna pedagogička telom a dušou, motiváciou stať sa špeciálnou pedagogičkou bol môj veľmi ťažko postihnutý bratranec. Vyštudovala som špeciálnu pedagogiku na Univerzite Komenského v Bratislave a na Katolíckej Univerzite v Ružomberku, v roku 2017 som ukončila štúdium. Mám 10r. praktické skúsenosti s deťmi, dospelými s mentálnym postihnutím, autizmom, sluchovým postihnutím a s ťažkým viacnásobným postihnutím. Dlhodobo sa venujem mojej srdcovej záležitosti muzikoterapii. Momentálne pracujem ako učiteľ 1.stupňa, špeciálny pedagóg v Spojenej škole v Malackách.

Absolvovala som tieto kurzy:

 • Letný intenzívny kurz posunkového jazyka pre začiatočníkov v rozsahu 20 hodín.
 • Kurz posunkového jazyka v rozsahu 25 hodín.
 • Muzikoterapia a životná cesta s českým muzikoterapeutom s Matějom Lipským v rozsahu 18 hodín.
 • Muzikoterapia v klavírnych premenách s českým muzikoterapeutom Matějom Lipským a klavírnym improvizátorom Jiřím Pazourom v rozsahu 19 hodín.
 • Kurz hĺbkovej bunkovej muzikoterapie v rozsahu 20 hodín.
 • Kurz Aktivity každodenného života, senzomotorický materiál a Montessori filozofia v rozsahu 18 hodín.
 • Kurz Matematika-Aritmetika 1.a 2. a Montessori filozofia v rozsahu 18 hodín.
 • Kurz Kinestetickej mobilizácie 1.-4. modul v rozsahu 24 hodín.
 • Kurz základnej a nadstavbovej Bazálnej stimulácie v rozsahu 40 hodín.
 • Kurz HENDL prístupu 1.-3.stupeň v rozsahu 20 hodín.
 • Kurz Bilaterálnej integrácie v rozsahu 20 hodín. 

Mgr. Zuzana Blusková

Špeciálny pedagóg

Som matkou dvoch dospelých detí. Psychopédiu som vyštudovala na UK v Bratislave. V obore sa pohybujem takmer 20 rokov. Moju prácu vnímam ako poslanie a zároveň sa mi stala koníčkom. Pracovala som ako samostatný odborný pracovník vo Vstúpte, n.o v Malackách, v Centre pre deti a rodiny v Malackách, na ZŠ a MŠ Závod. Momentálne pôsobím ako pedagóg na Špeciálnej ZŠ v Malackách.

Absolvovala som tieto kurzy, školenia a výcviky:

 • VÚDPAP – SPV, Sociálno psychologický výcvik – Multidisciplinárna spolupráca v systéme výchovného poradenstva a prevencie
 • Zlatý klíček, Brno, www. viavitalis.cz, Kraniosakrálna terapia, úroveň 1,2
 • EDUMA Od emócii k poznaniu, n.o.,  Osvedčenie odbornej spôsobilosti s celoštátnou platnosťou, 4vé akadémia rozvoja kritického myslenia – vychovávať, vzdelávať, viesť k vnímavosti
 • Webináre od EDUMA, n.o. :
 • Certifikát  – Známka nie je všetko, alebo hodnotenie inak
 • Certifikát – Návrat nízkomotivovaných skupín žiakov do prezenčnej formy vyučovania
 • Certifikát  – Rozprávky a príbehy na opätovné formovanie klímy v triede
 • Certifikát – Posilnenie vzťahov k vzdelávacím predmetom cez obrazy a príbehy
 • Slovenská komora psychológov, Centrum pre rodinu Kvapka,  Familienbrett – rodinná doska
 • Inštitút rodinnej terapie vzťahovej väzby, o.z.,  Komunikačná bedňa
 • PCA Inštitút Ister Bratislava,  PCA v hrovej a filiálnej terapii
 • UPSVaR Bratislava, Fórum riaditeľov a zamestnancov Ded, Spoločnosť priateľov detí z Ded, Úsmev ako dar,  Celoslovenské stretnutie odborných zamestnancov detských domovov – rôzne workshopy
 • RZP Trenčín, s.r.o.,  Akreditovaný kurz prvej pomoci
 • Expert European Linguistic s.r.o., Seminár, Deficity čiastkových funkcií
 • Spoločnosť priateľov detí z Ded Úsmev ako dar,  Seminár s PhDr. Jiřinou Prekopovou, Problémy a riešenia pri výchove novej generácie
 • Spoločnosť priateľov detí z Ded Úsmev ako dar,  Prenatálne dieťa, Konferencia a účasť
 • Centrum Avare, s.r.o.,  Školský program INPP, Osvedčenie o absolvovaní odborného kurzu INPP
 • Ústav a Katedra prenatálnej a perinatálnej medicíny, psychológie a sociálnych vied pri VŠZaSP,  Škola lásky v rodine PhDR. Jiřina Prekopová, Seminár Škola lásky v rodine
 • Inštitút pre verejnú správu Bratislava,  Nevhodné a agresívne správanie u detí, Odborný seminár, Osvedčenie
 • Inštitút pre verejnú správu Bratislava, Problémy a poruchy detí a mládeže s učením a moderné spôsoby ich odstraňovania, Osvedčenie
 • Nakladateľstvo FORUM, s.r.o.,  Seminár Pedagogický asistent v praxi
 • Inštitút psychoterapie a socioterapie, Neurofyziologické príčiny porúch správania a učenia, Práca s nedobrovoľným klientom, Preventívne programy v práci psychológa, Nedirektívna hrová terapia, Začíname v ψ praxi
 • Asociácia zamestnávateľov občanov so zdravotným postihnutím v SR,  Osvedčenie o absolvovaní kurzu Marketing malých firiem ako sa zviditeľniť s obmedzeným rozpočtom
 • MUDr. Jozef Hašto, PhD., Osvedčenie o absolvovaní vzdelávania – Vzťahová väzba
 • Mgr. Zuzana Zimová, Osvedčenie o absolvovaní vzdelávania – Vzťahová väzba
 • Mgr. Slávka Karkošková, Osvedčenie o absolvovaní vzdelávania– Obete sexuálneho zneužívania
 • Mgr. Ivan Vyskočil, Osvedčenie o absolvovaní vzdelávania – Rešpektuj a buď rešpektovaný

Bc. Katka Matlovičová

Rehabilitačný terapeut

Rehabilitácia ma očarila ešte na základnej škole. Už vtedy som mala jasno, čím jedného dňa budem.

Viac ako 20-ročná prax v odbore, ma utvrdila v tom, že som sa vybrala správnou cestou. Moja práca ma napĺňa a je mi zároveň koníčkom. Vyštudovala som na Fakulte ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. Mám skúsenosti s deťmi i dospelými s rôznymi zdravotnými problémami, s poúrazovými či pooperačnými stavmi, pracovala som tiež s mentálne postihnutými deťmi, nedonosenými deťmi a pod.

Absolvovala som tieto kurzy, školenia:

 • TheraSuit koncept – TheraSuit Method, Advanced TheraSuit Method
 • Red Cord Physical Therapy
 • Mobilizačné techniky
 • Reflexná terapia podľa Vojtu
 • Bazálna stimulácia
 • Kinestetická mobilizácia
 • Manuálna lymfodrenáž
 • Akrálna koaktivačná terapia

Mgr. Zuzana Pafková

Mama dvoch detí, Emy a syna Jakuba na autistickom spektre. Vyštudovaná právnička, ochotná vždy pomôcť a šikovne nájsť riešenie každého problému. V našom tíme je zodpovedná za financie a komunikáciu s partnermi.

Mgr. art. Lucia Pidová

Certifikovaný GAPS kouč

10 ročný syn Juraj sa jej stal terapiou a od vtedy je autizmus jej srdcovou témou. Nedávno sa stala po druhýkrát mamou. Vyštudovaná dizajnérka. V tíme sa venuje vizuálom, marketingu a propagácii. Okrem iného je certifikovaným GAPS koučom.

2021 – Certified GAPS Coach (CGC)

PhDr. Milada Ragasová

Milada Ragasová

Regresný terapeut a kouč

Už niekoľko rokov sa venujem poradenstvu a práci s ľuďmi. Praxou som prišla k momentu, keď bežne spôsoby riešenia situácii, alebo problémov nestačili. Vtedy som sa začala zaoberať myšlienkou regresnej terapie. V spojitosti s pomocou prírodných naturálnych produktov, liečením energie reiki a diagnostikou som začala mať výborné výsledky, ktoré sa odrážali na zdraví, ale aj psychike klientov. Regresnou terapiou sa rozšíril obzor a pohľad na rôzne situácie a klient si tiež spracoval svoje postoje a vyriešil vzťahy.

Web stránka: www.milara.sk

Regresnú terapiu vnímam ako pomoc pri riešení problémov na úrovni psychickej, fyzickej, alebo problémov vo vzťahoch, ale aj vzťahov k rôznym situáciám a javom. Je to spôsob ako si uvedomíme spojitosť medzi psychikou, minulými udalosťami a dôsledky na našom zdraví, či momentálnom vlastnom prežívaní.

Terapia prebieha pri plnom vedomí, teda nie v hypnóze. Klient je pohodlne usadený a v miernom meditatívnom stave sa cez asociácie vracia do minulých udalostí. Znova prejdením udalosti a pochopením je veľká pravdepodobnosť vyriešenia problémov v tomto živote, ale aj uvedomenie si vlastnej životnej cesty a zbavenie sa nevhodných modelov správania. Podľa potrieb klienta individuálne, je starostlivo vyberaná technika pre vyriešenie daného problému.

Všetko čo nie je v rovnováhe sa jedného dňa nejakým spôsobom prejaví. Jedným z možnosti ako sa posunúť môže byť aj regresná terapia. Neviem dokázať či udalosti sú, alebo nie sú skutočne prežitými minulými životmi. No znova prežitie týchto udalostí a pochopenie vyplývajúce z regresnej terapie sú nápomocné pri liečení, ale aj harmonizácii psychiky.

 • 2019 kurz syndorm vyhorenia , Sinara, s.r.o.
 • 2019 Duševné zdravie a zmysluplny život , Bratislava
 • 2019 Arteterapia (umenie – esencia života), Košice Faciltas, n.o.
 • 2016-2019 Univerzita sv. Cyrila a Metóda, Trnava, odbor soc. služby a poradenstvo
 • 2018 odborný workshop (Maratón sociálnej rehabilitácie) – reminiscencia, tréning pamäte…
 • 2014 rekvalifikácia Kouč akreditované MŠMT ČR,
 • 2014 terapeut energetickej psychológie a EFT (NLP, hypnóza)
 • 2014 EFT Optimal ( kvantová energia s EFT)
 • 2013 akreditovaný certifikát participatívne postupy pre lektorov, trénerov a odborných pracovníkov vo vzdelávaní dospelých /tréning trénerov/
 • 2013 akreditovaný certifikát hirudológia – poradenstvo a aplikácia hirudo medicinalis
 • 2012 rodinné konštelácie s figúrkami
 • 2007-2010 certifikovaný regresný hlbinný terapeut
 • 2006-2009 reiki I, reiki II, majster reiki
 • 2006- manažer salónu krásy
 • 2000-2003 Pedagogická fakulta Mateja Bela , Banská Bystrica, odbor soc. práca
 • 1996-2007 zamestnanec štátnej správy
 • 1992 – vedúca obchodnej pobočky
 • Od 2006 diagnostika prístrojom quantum medical
 • predaj bylinných produktov a doplnkov výživy
 • Od 2008 manažérska funkcia s.r.o.
 • Od 2008 SZČO v praxi terapeuta, konzultanta, koučka :
 • poradenstvo v oblasti zdravého životného štýlu a zdravej výživy,
 • činnosť poradcu v oblasti rozvoja osobnosti a tréningové a koučovacie služby v oblasti rozvoja ľudských zdrojov
 • numerológia
 • kurzy, výcviky a semináre
 • maľovanie obrazov
 • od 1987 poradenstvo a konzultácie pomocou obrazových archetypov a kariet