Reflexná terapia podľa Vojtu


Vojtova metóda je založená na prirodzenom vývoji pohyblivosti. Každý človek sa rodí s automatickými pohybmi, čo odborne nazývame reflexná lokomócia. No nie vždy všetko funguje tak, ako má. Vtedy dieťa robí neprirodzené alebo chybné pohyby, prípadne ich vôbec nedokáže spraviť.

Nie je to však nič, čo by sa dieťa malo vedome učiť. Pri Vojtovej metóde sa všetko deje v podvedomí. Preto je táto metóda dobrým pomocníkom nielen pre bábätká, ale aj pre ľudí po porážke alebo mentálne postihnutých.

Cieľom Vojtovej metódy je aktivácia svalov, ktoré kvôli poruche v centrálnej nervovej sústave nefungujú. Vojtova metóda pracuje s aktivačnými zónami a podporuje reflexné pohyby. U bábätiek je to najčastejšie plazenie a otáčanie sa.

Reflexné pohyby, ktoré využíva Vojtova metóda, podporujú zmeny v aktivácii mozgu a centrálneho nervového systému. Ak bábätko (alebo dospelý) chodí na terapiu pravidelne, „prepíše“ si model zlého pohybu v mozgu, na správny model.

Podľa autora, MUDr. Václava Vojtu, je metóda vhodná pre ľudí rôzneho veku, a teda aj pre bábätká. Pomôže každému človeku, u ktorého zlyháva spolupráca nervov a svalov. Odborní fyzioterapeuti štandardne používajú Vojtovu metódu pri takmer všetkých poruchách pohybu, resp. pri vybraných chorobách.

Vojtova metóda je prospešná pri týchto stavoch:

•         dojčenská asymetria,

•         vrodená tortikolitída (torticollis = strnulá šija),

•         mozgová mŕtvica,

•         mozgová obrna,

•         skolióza,

•         lumbosciatica – bolesti z bedrovej oblasti smerom od sedacieho nervu,

•         nesprávny vývin bedrového kĺbu u dojčaťa (tzv. dysplázia bedrového kĺbu),

•         syndróm respiračnej tiesne,

•         migréna,

•         periférna paralýza končatín – napríklad Paréza plexus, spina bifida, paraplégia a podobne,

•         myopatia rôznych druhov,

•         rôzne funkčné obmedzenia a ochorenia chrbtice,

•         problémy s dýchaním, prehĺtaním a žuvaním,

•         hybridné poruchy, vyvolané ochorením mozgu.

Kedy je Vojtova terapia nevhodná:

•         pri akútnych zápalových ochoreniach,

•         pri hnačkách, zvracaní,

•         v tehotenstve,

•         pri niektorých zriedkavých ochoreniach (napr. osteogenesis imperfekta),

•         pri niektorých vážnych ochoreniach srdca a svalov.