EEG biofeedback


Terapie biofeedback podporujú pri harmonizácii a činnosti mozog, zlepšujú jeho funkcie Využíva sa pri ADHD, autizme, poruchách učenia a podobne. Prístroj EEG biofeedback je aplikovaný na čelo a cez bluetooth vysiela zachytené signály činnosti mozgu do PC. PC signály vyhodnocuje a podporuje v hre, alebo vyjadruje činnosť na grafoch, či farebných úkazoch. Klient hrá napr. hru, alebo je pustení zvukový efekt, kým prístroj podporuje a harmonizuje mozgové činnosti.

Jedna časť terapie EEG biofeedback je na diagnostickom prístroji Quantum medical, ktorý na prvom sedení diagnostikuje a na poslednom vyhodnotí výsledky. Pomocou tohto biorezonančného prístroja robíme aj biofeedback terapie rovnako na zlepšenie a harmonizáciu činnosti mozgu.

Terapia biorezonančným prístrojom

Biorezonančný prístroj Quantum medical:
Pomocou nasnímania piatimi snímačmi, ktoré Vám dáme na ruky, nohy a hlavu dokáže získať informácie o vašom stave. Pomocou quantumu medical dokážeme aplikovať asi 300 druhov terapií. Harmonizácia jednotlivých orgánov, chrbtice, svalov, nervovej sústavy, krvi, mozgu, ADHD, dys-diagnózy, poruchy psychiky, depresie, premnožené plesne, candida a pod. Terapie prístrojom je potrebné aplikovať viackrát.

Terapia AVS prístrojom

Rovnako ako terapie biofeedback pomáhajú svojim pôsobením harmonizovať a zlepšovať funkcie mozgu.

Prístroj ktorý používame má 18 funkcii :
Dobre uspokojí najčastejšie potreby: relaxáciu, zlepšenie spánku, zlepšenie nálad a psychickej kondície, dodanie energie, zrýchlenie učenia.
Relaxácia 3 programy
Meditácia 2
Spánok 4
Učenie 2
Energia 2
Špeciálna 5
Programy v kategórii špeciálne:
Schumannova rezonancia, Regenerácia, Antidepresívum, Odstránenie stresu, Zvýšenie imunity.

Vhodné len pre deti , ktoré znesú zvuky cez slúchadla a svetelné efekty cez okuliare.