Akrálna Koaktivačná Terapia


Akrálna koaktivačná terapia (ACT®) podľa Palaščákovej Špringrovej od roku 2000 rozvíja vybrané princípy metódy R. Brunkow o nové vedecké poznatky v oblasti neurofyziológie a psychofyziológie. Metóda ACT skúma motorické správanie a procesy motorického učenia, využíva polohy vývojovej kineziológie, biomechaniku uzavretých a následne otvorených kinematických reťazcov a takisto funkčné nastavenie akier pre aktiváciu pohybových vzorov.

Aktivácia pohybových vzorov pri vzporu o akrálne časti končatín v ACT napomáha napriameniu chrbtice, čo umožňuje skvalitnenie posturálnych a lokomočných funkcií jedinca. Pohybové vzory aktivované v ACT majú vplyv na psychofyziologické procesy akými sú myslenie, emócie, motivácia a správanie. Metóda je využívaná v rámci prevencie ako funkčné rehabilitačný tréning pohybových vzorov a v terapii pacientov širokého spektra klinických odborov.

Základným cieľom ACT je napravenie zlých pohybových návykov pomocou motorického učenia. Hoci je motorické učenie vedomý proces (prebieha na úrovni mozgovej kôry), opakovaním je možné docieliť jeho osvojenie. Pre úspešné zafixovanie nového alebo zmeneného spôsobu vykonania pohybu je potrebné opakovanie vo väčšom rozsahu – niektoré štúdie uvádzajú až okolo 2 000 opakovaní.

Zostavy cvičení metódy ACT využívajú polohy ranného motorického vývoja, ktorými sme si prešli všetci. Počas dospievania sa však rozpätie a rôznorodosť našich pohybových zručností prispôsobujú nášmu prostrediu a jeho požiadavkám, a to buď negatívne alebo pozitívne. Z toho dôvodu je metóda ACT nielen terapeutickým nástrojom, ale zároveň obohacuje naše motorické schopnosti o tieto, často zabudnuté vzory.

Metóda ACT predstavuje vďaka svojmu dôrazu na napriamenie chrbtice efektívnu terapiu pre mnoho porúch pohybového aparátu – od častých funkčných a degeneratívnych ochorení chrbtice, až po veľmi špecifické ochorenia. Napriamenie chrbtice dosahujeme v terapii ACT koaktiváciou ventrálnych a dorzálnych svalových reťazcov, ktoré sú aktivované využitím aker v priebehu vzporu. Správne zaťaženie a vzpor o akra „naštartuje“ pohybový vzor, ktorý vedie k napriamovaniu chrbtice. Kvalitatívna korekcia týchto pohybových vzorov už prebieha vedome a výskyt motorických chýb sa opakovaním minimalizuje.

Na základe tohto princípu cvičenie ACT napriamuje chrbticu, tonizuje chrbtové svaly, kompenzuje dysbalancie a následne stabilizuje celý pohybový aparát. Navyše, vzhľadom na to, že vzporové cvičenie v metóde ACT môže aktivovať aj hlbšie svaly trupu, možno terapiu využiť aj pre posilnenie výdychových svalov a zlepšiť tak ich funkciu.