Šanca pre deti

Už ste unavení z neustálych presunov so svojím dieťatkom na rôzne terapie?

Naším zámerom je vytvoriť miesto v rodinnom duchu pre detičky so zdravotným znevýhodnením, kde im bude poskytnutá potrebná rehabilitačno – edukačná starostlivosť.