Mobilizačné techniky


Mobilizačné techniky sú metódou manuálnej terapie, ktoré slúžia na zväčšenie pohyblivosti kĺbu pri funkčnej blokáde. Jedná sa o pružné pohyby malého rozsahu, ktoré sa vykonávajú repetitívnym spôsobom po dosiahnutí predpätia (bariéry) a to v zmysle kĺbovej vôle, alebo funkčného pohybu.