Kinestetická mobilizácia


Kinestetická mobilizácia je ošetrovateľský koncept zameraný na kinestetickú podporu pohybu. Popisuje všetky pohybové aktivity potrebné pre účinnú pomoc klientom pri ich pohybových obmedzeniach spôsobených nepriaznivým zdravotným stavom alebo zranením.

Medzi základne opatrenia patria:

  • zachovanie zdravia tela,
  • učenie sa, zdokonaľovanie a prispôsobenie funkcii,
  • podpora telesných vnemov a sociálneho správania.

Kinestetika je tiež nazývaná ako pohybový a komunikačný koncept. Najprv musí dôjsť k analýze pohybu, čo umožní lepšie pochopiť mechanizmus ľudského pohybu a využiť pohybové rezervy chorého. Predchádza sa tak vzniku komplikáciám z imobility. Najdôležitejšia je preventívna a rehabilitačná podpora pohybu.

Poznáme šesť kinestetických princípov:

  1. Interakcia
  2. Funkčná anatómia
  3. Ľudský pohyb
  4. Ľudské funkcie
  5. Námaha
  6. Okolie