Manuálna medicína


Manuálna medicína je terapia porúch pohybového aparátu prostredníctvom ruky terapeuta. Zaraďujeme sem manipulácie, mobilizácie, natiahnutie svalov a mäkké techniky. Dochádza k ošetreniu kože, podkožia a hlbších spojivových štruktúr. Na ošetrenie svalov s reflexnými zmenami vieme využiť postizometrickú relaxáciu (PIR) alebo antigravitačnú relaxáciu (AGR). Vďaka technikám mobilizácie sa odstraňujú blokády a ovplyvňuje sa kĺbová vôľa, čo vedie k zvýšeniu rozsahu pohyblivosti. Vďaka mechanickému dráždeniu dochádza k rozšíreniu ciev a k lepšej drenáži, čo spôsobuje zvýšenú látkovú výmenu a resorpciu prebytočných tekutín. Stimuláciou svalových proprioceptorov sa zlepšuje svalová výživa, preto je vhodné zaradiť manuálne techniky ako prípravu pred samotným cvičením.