Cenník


Fyzioterapia

Vstupná konzultácia s fyzioterapeutom – 30 min35 €
Individuálna rehabilitácia – 30 min.20 €
Individuálna rehabilitácia – 45 min.30 €
Individuálna rehabilitácia – 60 min.40 €
Individuálna rehabilitácia – 90 min.60 €
Therasuit terapia – 90 min.60 €
Detská masáž – 30 min. / 60 min.20 € / 35 €
Manuálna lymfodrenáž – 60 min.40 €
Permanentka 10 x 30 min.180 €
Permanentka 10 x 45 min.270 €
Permanentka 10 x 60 min.360 €
Permanentka 10 x 90 min.540 €
Tejpovanie v rámci rehabilitácie5 €

Špeciálna pedagogika

Vstupná konzultácia so špeciálnym pedagógom – 30 min.30 €
Individuálna terapia – 30 min.18 €
Individuálna terapia – 45 min.27 €
Individuálna terapia – 60 min.36 €
Permanentka 10 x 30 min.162 €
Permanentka 10 x 45 min.243 €
Permanentka 10 x 60 min.324 €
Kraniosakrálna terapia – 60 min.30 €
Rozvoj hrou – 45 min.20 €

Ďalšie služby

Úvodná GAPS konzultácia – 120 min.60 €
Mesačný GAPS koučing30 €
Terapie prístrojmi AVS, EEG Biofeedback, Quantum medical – 25 min.30 €
Arteterapia – individuálna – 25 min.30 €
Arteterapia – skupinová – 25 min. / max. 3 deti20 €

Cenník platný od 01.08.2022
Šanca pre deti so spastickou diparézou, Kostolište 353, 900 62 Kostolište, IČO 53024371, DIČ 2121496124

Peňažný ústav: Tatrabanka
IBAN: SK42 1100 0000 0029 4109 5717