Dni Otvorených Dverí


Prijmite pozvanie a príďte na Dni Otvorených Dverí v centre Šanca pre deti na Jesenského 937/5 v Malackách (pri Malackej Plzeňke). Máte možnosť stretnúť naše terapeutky, pozrieť si priestory a vybavenie na terapie, získať potrebné informácie o priebehu terapií a poradenstvo.

Každý deň vás bude čakať program, malé občerstvenie.

V priebehu dní otvorených dverí sa budete môcť zúčastniť aj zlosovateľnej súťaže, kde je hlavnou výhrou celotelová masáž.

Program na jednotlivé dni:

26.10.2022 od 16:00 do 18:00 hod.
Premietanie krátkometrážneho filmu JURKO o chlapcovi s autizmom s besedou s aktérmi film

27.10.2022 od 16:00 do 18:00 hod.
Beseda so špeciálnymi pedagogičkami, fyzioterapeutkou a zakladateľkou centra Šanca pre deti.

28.10.2022 od 16:00 do 18:00 hod.
Gut and Psychology Syndrome
Prednáška o GAPS protokole s ochutnávkou GAPS jedál.

Tešíme sa na vás!

Odkaz na podujatie na Facebooku nájdetu TU